Those who would give up their freedom to gain a little temporary safety, deserves neither. - Benjamin Franklin

Wednesday, March 16, 2011

Vem ser dig?


Vårt samhälle visar starka tendenser att förändras till ett Panopticon, där vem som helst kan övervakas när som helst.
Michel Foucault beskriver den övervakade i ett Panopticon så här:
"Han syns, men han ser inte; han är ett objekt om vilket information inhämtas, men han är aldrig ett subjekt i en kommunikation.

Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det spontant gå ut över sig själv; han upptar sig i en maktrelation, inom vilken han åtar sig båda rollerna, han blir principen för sitt eget underkuvande."

Individen behöver inte vara övervakad hela tiden, att leva under tron att vara det kan vara fullt tillräckligt för att denne ska lyda...

No comments:

Post a Comment

MediaCreeper Creeper Politik bloggar