Those who would give up their freedom to gain a little temporary safety, deserves neither. - Benjamin Franklin

Monday, March 21, 2011

Övervakningskameror Kulturförvaltningen


Kulturförvaltningen är en del av Stockholms stads verksamhet. Enligt grundlagen (Tryckfrihetsförordningen --> Offentlighetsprincipen) har medborgare rätt att begära ut allmänna handlingar rörande all offentlig verksamhet. Lagen tillåter inte att eftersökning kring medborgarens identitet görs, utan denne har rätt att vara anonym vid begäran om utlämnade av allmän handling.

Hur anonym kan medborgaren anses vara när dennes besök filmas av övervakningskameror?


No comments:

Post a Comment

MediaCreeper Creeper Politik bloggar