Those who would give up their freedom to gain a little temporary safety, deserves neither. - Benjamin Franklin

Monday, March 14, 2011

Kriminalisering av fotografering och filmning för privatpersoner


Lagen om olovlig fotografering förväntas träda i kraft den 1 juli 2012.
Nedan ett utdrag av lagförslaget från Justitiedepartementet:
6 a §
Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme, döms för olovlig fotografering till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka hans eller hennes personliga integritet som privatperson.
Till ansvar döms inte om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.
Första stycket gäller inte den som fotograferar eller annars tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

No comments:

Post a Comment

MediaCreeper Creeper Politik bloggar