Those who would give up their freedom to gain a little temporary safety, deserves neither. - Benjamin Franklin

Saturday, March 12, 2011

Kriminalitetskontroll


Det är psykologiskt vedertaget att människors beteenden ändras när de har vetskap om att vara övervakade. Således torde övervakningskameror vara brukbara som ett medel för kriminalitetskontroll.
Vad är då nyttan med att designa kamerorna att påminna om lampor, för alla är det kanske inte alls uppenbart att de är övervakade? Därmed borde även den förväntade kriminalitetskontrollen förlora effekt.

Kamerorna fungerar då som verktyg för att utreda redan skedda brott, vilket å ena sidan inte är helt negativt, å andra sidan mindre positivt för brottsoffret som ändå fått utstå brottet. Att brott klaras upp innebär ju inte att skadan blir ogjord.

Övervakningskameror riskerar att ge oss en falsk känsla av trygghet.
Det brott som förhindras på grund av att den kriminelle uppmärksammar övervakningen, innebär inte nödvändigtvis att brottet uteblir, utan att det sker någon annanstans istället.

No comments:

Post a Comment

MediaCreeper Creeper Politik bloggar